Про проведення професійного творчого конкурсу «Крок до успіху » серед працівників інженерного складу АТ «ДНІПРОАЗОТ», працівників, які знаходяться в кадровому резерві на посади ІТР та працівників, які мають вищу освіту.

1 Загальні положення
1.1 Дане Положення вводиться з метою підвищення професійного статусу інженерно-технічних робітників в АТ «ДНІПРОАЗОТ», розвитку професійної ініціативи в середовищі ІТР, розкриття потенціалу та ініціативи керівників усіх рангів, осіб, які перебувають в кадровому резерві на посади ІТР, та працівників, які мають вищу освіту, сприяння створенню творчих колективів професіоналів, здатних генерувати ефективні інженерні рішення у різних сферах діяльності підприємства, створення додаткових моральних та матеріальних стимулів для розвитку ініціативності ІТР, а також виявлення найбільш талановитих інженерів для сприяння їх кадровому росту.
2 Склад учасників.
2.1 У професійному творчому конкурсі «Крок до успіху» можуть приймати участь усі інженерно-технічні робітники АТ «ДНІПРОАЗОТ», працівники, які перебувають в кадровому резерві на посади ІТР та працівники, які мають вищу освіту, окрім головних спеціалістів та їх заступників (далі за текстом — Конкурс).
2.2 До участі у Конкурсі допускаються також колективні роботи ІТР.
3 Кваліфікація робіт, які представляються на Конкурс.
3.1. Роботи, які представляються на Конкурс за призначенням спрямовані на покращення організаційних та виконавчих рішень, а саме:
— вдосконалення діючих організаційних процесів, або пропозиція нових напрямків та методів управління;
— пропозиції щодо внесення структурних та організаційних змін у підрозділі, або у підрозділах підприємства, які призведуть до поліпшення координації та взаємодії ланок, яких ці пропозиції стосуються;
— пропозиції, спрямовані на вирішення кадрових проблем та підготовки спеціалістів;
— пропозиції, які спрямовані на поліпшення трудової дисципліни та морального клімату у підрозділах АТ.
4. Організація проведення Конкурсу.
4.1 Конкурс проводиться протягом 3-х місяців з моменту вступу в дію даного положення.
4.2 Організація проведення конкурсу покладається на заступника Голови Правління – директора з персоналу та загальних питань (далі — Організатор).
4.3 Усі бажаючі, які приймають участь у Конкурсі оформлюють свої роботи друкованим текстом на листах паперу А4 до яких можуть додаватися необхідні матеріали, як то: макети, зразки, креслення, графіки, схеми на листах паперу необхідного розміру, а також записані на флеш-накопичувачах комп’ютерні презентації, фотографії, комп’ютерні моделі та інше.
4.4 Конкурсанти передають власноруч свої роботи Організатору Конкурсу для її реєстрації та подальшого розгляду Комісією Конкурсу.
4.5 У разі виявлення конкурсних робіт однакового змісту, розгляду підлягає робота, яка зареєстрована раніше.
4.6 Узгодження про участь конкурсанта у конкурсі та про склад конкурсної роботи з його вищими керівниками не потребується.
4.7 Готові до оцінки конкурсні роботи розглядаються на засіданні комісії, затвердженої відповідним наказом.
4.8 Комісія приймає рішення щодо реалізації пропозицій, які надійшли та преміювання конкурсантів.
4.9 Кожен Переможець Конкурсу отримує Почесний Диплом з вказанням П.І.Б., посади, назви підрозділу, у якому він працює та назви його роботи.
4.10 Інформація про Конкурс, його переможців та наслідки від реалізації їх робіт широко висвітлюються ЗМІ, а також керівниками різного рівня та профспілковим активом на нарадах, засіданнях та інших заходах.
5 Преміювання та нагородження переможців Конкурсу
5.1 Кількість переможців Конкурсу не обмежується, а встановлюється Комісією на підставі отримання від конкурсантів корисних підтверджених пропозицій, які будуть корисними для покращення організаційно-управлінських рішень на підприємстві.
5.2 Розмір грошової премії для кожного переможця визначається на засіданні Комісії після підведення підсумків Конкурсу, максимальна сума винагороди встановлена до 10 000 грн.

Запись опубликована в рубрике Профком. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


+ один = 5