К голосу профсоюза прислушивались

К 85-летию профсоюзной организации АО «ДНЕПРАЗОТ»
Мы продолжаем серию публикаций к 85-й годовщине создания профсоюзной организации на «ДНЕПРАЗОТе». В подготовке сегодняшней подборки использованы материалы народного музея истории «ДНЕПРАЗОТа», профсоюзной библиотки и книги пресс-секретаря Днепропетровского областного совета профсоюзов Виктора Ковриги.
Приятно спустя десятилетия читать добрые слова о работе профсоюзных лидеров азотно-тукового
Подъему роли профсоюза как самой массовой общественной организации способствовал выход в свет в 1957 году постановления Пленума ЦК партии «О работе профессиональных союзов СССР» , что значительно расширило и укрепило правовые основы деятельности профсоюзных организаций.
«Вместо ранее существовавших 16 отраслевых областных комитетов, – указывалось в одном из отчетов Днепропетровского областного совета профсоюзов за 1957 г., – в настоящее время имеется 12 областных, 201 городской и районный, 4675 ФЗМК, 2230 цеховых комитетов и 16347 профгрупп, объединяющих 740 тыс. членов (96,5% работающих)… Профсоюзные организации улучшили практику проведения общих собраний рабочих и служащих. Организованно проводятся они на многих заводах, например на Днепродзержинском азотно-туковом».
Приятно спустя десятилетия читать добрые слова о работе профсоюзных лидеров азотно-тукового. Цитата из книги «В степу під Баглієм»: «Заводський комітет профспілки впровадив нову форму підбиття підсумків змагання. Тепер голова завкому Василь Андрійович Лящевський регулярно повідомляв про переможців змагань на загальнозаводських вечорах у клубі. Пошуки нових форм — помітна риса стиля роботи завкому ДАТЗ. Голова завкому Лящевський зумів згуртувати профспілковий актив. Він не шкодував часу, щоб побувати на робочому місці, поговорити з робітниками і профактивістами. Виявилося, що багато недоліків у роботі профорганізації обумовлено тим, що профспілковий актив не знає своїх прав. І ось на заводі почав працювати постійно діючий семінар профспілкового активіста. Рівень профспілкової роботи на заводі зріс. 17 жовтня 1961 року в день відкриття партійного з’їзду азотники рапортували Батьківщині про виконання прийнятих завдань у боротьбі за звання заводу Комуністичної праці. 1 листопада 1961 року завод облетіла радісна звістка: колективу присвоєно звання підприємства Комуністичної праці”.
Ветеран предприятия фронтовик Василий Лящевский возглавлял завком профсоюза в течение пяти лет, а затем многие годы работал начальником электроцеха, носившего звание коллектива образцового общественного порядка и высокой культуры. В этом цехе тогда трудилось 228 ударников, причем основу коллектива составляла молодежь, которую оставшийся в душе профсоюзником Василий Андреевич всячески опекал и поддерживал.
«Многие руководители цехов объединения, – говорил как-то В.Лящевский на одном из профсоюзных форумов, – почему-то побаиваются брать в свой коллектив молодых рабочих. Мы же с дорогой душой принимаем молодежь. Ведь настоящий производственный коллектив — это не просто группа людей, работающих под одной крышей, а своего рода товарищество единомышленников, внимательных и в то же время требовательных друг к другу. И не случайно коллектив цеха вот уже более 15 лет работает без нарушений. Шефство кадровых рабочих над новичками давно стало нормой жизни нашего коллектива. В цехе трудятся замечательные люди, их жизненный путь — это история объединения, история цеха. Среди них участник первых пятилеток И.С.Миландин, участник героической обороны Севастополя Лазебник, целые трудовые династии, такие как Гончары, Савичевы, Жаданы и др.».
… Давно уже нет с нами В.А.Лящевского, замечательного человека, истинного профсоюзного лидера и талантливого администратора. Но многие заводчане хранят о нем добрую память.
Цитата з книги “В степу під Баглієм”: “На підприємстві твердо проводили курс на заміну старих практиків молодими спеціалістами. Молоді інженери стали начальниками змін, механіками, технічними керівниками, начальниками цехів. У будь-якому виробництві взаємодопомога відіграє важливу роль. У хімічному — особливо важливу. Одного разу партком виніс на обговорення питання: про стиль керівництва. Виконуючи волю парткому та профспілки, директор заборонив начальникам цехів скаржитись один на одного. І ця практика себе виправдала, менше стало бюрократизму, оперативніше вирішувались питання, а головне, зміцніло чуття ліктя. Середню ланку командирів виробництва змінили за рахунок випускників технікумів та інститутів. Не обходилось без ексцесів. Якось до помічника директора по кадрах Г.Перспективного прийшов зі скаргою випускник технікуму. Він був глибоко обурений.
– Неподобство! Начальник цеху запропонував мені, знаєте що: іти працювати простим робітником! Як вам це подобається?
– Ну і що?
– А я технік. У мене диплом!
– Диплом дає вам право бути техніком. А у нас на заводі правило: кожний майбутній керівник має попрацювати певний час робітником на тій ділянці, якою він пізніше керуватиме.
Застосування цього принципу, на якому наполягала і профспілка, допомогло всім випускникам інститутів стати справжніми інженерами, що знають до тонкощів всі ділянки цехів. Свого часу простояли біля апаратів І.Гриньов, А.Таланов, А.Колесников, І.Ревуцький.
Профспілка разом з ініціаторами з цехів на початку 60-х років вирішила всі вулиці Соцміста закріпити за певними цехами. Соцмісто перетворилося. Та головне було в іншому: тепер кожний, хто посадив дерева, ревно оберігав свою ділянку. Колективні суботники, що мали за мету навести красу на вулицях Соцміста, привнесли нове і в боротьбу за культуру виробництва”.
Резервы – в действие
В 1956 году азотчики искали резервы и внедряли их в производство. Многие профсоюзные активисты выступили инициаторами соревнования за высокое качество и внедрение узлового метода ремонтных работ. Пример показывали бригады А.Постоева и К.Гожалова. В аммиачном цехе заменили старые компрессоры на более мощные. На коксовых аппаратах установили дополнительные теплообменники, что значительно повысило их продуктивность, в аммиачном и кислотном цехах началось внедрение автоматики. На Всесоюзный конкурс по улучшению качества и освоению новых видов минеральных удобрений были представлены работы ДАТЗ и Чирчикского электрохимического комбината (Узбекистан). Они разработали технологию получения аммиачных удобрений и организовали их выпуск. В течение короткого времени на ДАТЗ было выработано 1090 т, а на ЧЭХК — 1260 т жидких азотных удобрений, что позволило испытать их на площади 22 тыс. га. За эту работу днепродзержинцам и чирчикцам были присуждены две премии. Вторую премию ДАТЗ получил за организацию производства нитрофоски на основе азотнокислой переработки фосфатов.
В июле 1956 года был открыт спортивный городок с плавательным бассейном, который построили сами химики.
Три квартала подряд коллектив ДАТЗ лидировал во Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий отрасли и досрочно выполнил план 1956 года по выпуску валовой продукции.
В 1957 году много усилий на ДАТЗ ушло на совершенствование технологий производства азотных удобрений. Предстояло отработать упрощенную схему производства сложных удобрений, завершить опыты по конверсии метана. В течение только одного года было освоено производство этилбензола, углекислого аммония, палладиевого и платинового катализаторов. Затраты на тонну выпускаемой продукции снизились в четыре раза по сравнению с 1947 годом. В 1957 году по итогам соревнований рабочих ведущих профессий отрасли звания «Лучший аппаратчик азотной промышленности» были удостоены: Н.Дубина, Л.Роткин, В.Таланов, К.Шевченко, З.Божуха, В.Васильченко, Г.Пивоваров, П.Нагорный, В.Гришинов.
18 апреля 1958 года азотчики отметили 20-летие предприятия. К тому времени они освоили 10 видов новой продукции. В этом же году аппаратчик ДАТЗ Николай Моргун принял предложение своего коллеги Александра Штыха соревноваться за полное использование резервов. Трудовое соперничество двух передовых рабочих регулярно освещала республиканская газета «Правда Украины». В соревнование включились и другие аппаратчики: Виктор Кальченко, Евгений Ковалев, Иван Литус.
Новые горизонты
В начале 1959 года были определены задачи на предстоящую семилетку. Главная из них заключалась в дальнейшем всестороннем развитии производительных сил на базе преимущественного роста тяжелой индустрии, значительного повышения жизненного и культурного уровня людей. Химикам в течение семилетки надлежало удвоить выработку минеральных удобрений. После настойчивых обращений руководителей ДАТЗ Госкомитет по химии при Совете Министров СССР принимает решение о масштабной реконструкции Днепродзержинского азотно-тукового завода и строительстве цехов органического синтеза. Предусмотрено было также большое строительство жилья и детских учреждений. Завод наращивал мощности. 22 апреля 1959 года встал в строй цех синтеза аммиака №1-А, оснащенный новейшей на то время автоматикой и контрольно-измерительными приборами. Внедрению в производство достижений новаторов способствовал созданный в марте 1960 года совет новаторов во главе с инженером Д.И.Соркиным. Большой экономический эффект дали такие новации, как новый технологический вариант схемы значительного увеличения срока использования катализаторов, изменения межцеховых коммуникаций, новая система автоматизации колонны синтеза в цехе №1-А.
Годовой план был выполнен 18 декабря 1961 года. Отметим огромную роль которую сыграли тогда и продолжают выполнять профсоюзы в деле сохранения и рационального использования человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Профсоюз химиков самое пристальное внимание уделял подготовке и адаптации на предприятиях квалифицированных кадров, шефству над молодежью.
«Наличие благоприятной в отношении профсоюзов нормативно-правовой базы, – указывает историк В.Андрианова, – накопленный потенциал высококвалифицированных кадров, сложившаяся система работы создавали основательный фундамент для успешной деятельности профессиональных союзов в советский период. С другой же стороны множественность направлений приложения сил профсоюзов, порой далеких от их исконных задач, отчасти формализировала их деятельность. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что именно на этом этапе развития профсоюзов Украины их деятельность способствовала созданию благоприятных условий для формирования человеческого капитала и его рационального использования, подъема экономики».
Согласитесь, оценка профсоюзам дана объективная и честная, без характерных для нашего времени перехлёстов, когда вся прошлая история преподносится только в черных тонах…

Запись опубликована в рубрике Наша газета, Профком. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


− один = 2

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>