Про підсумки роботи підприємства у грудні 2021 року

Робочий ритм «ДНІПРОАЗОТу»
У грудні 2021 року структурними підрозділами підприємства виготовлено основної продукції: аміаку – 43958 тонн, що склало 100,5% планового завдання місяця; карбаміду – 66197 тонн (101,4%); натру їдкого – 2058 тонн (109,7%); хлору рідкого – 737 тонн (136,7%); гіпохлориту натрію – 749 тонн (103,0%).
Відвантаження основної продукції у грудні в рамках укладених угод та контрактів виконано з такими показниками: аміак рідкий технічний – 4173,46 тонн, що склало до плану реалізації 97,37%; аміачна вода 100% — 76,24 тонни (141,195); карбамід – 64668,292 тонни (104,99%); рідкі азотні добрива КАС – 10138,44 тонни (92,17%); сода каустична – 2445,597 тонни (144,8%); хлор рідкий – 763,09 тонни (142,21%); кислота соляна синтетична – 2929,02 тонни (93,16%); гіпохлорит натрію – 710,02 тонни (101,29%).
Здійснювалося керівництво оперативним регулюванням ходу виробництва, забезпеченням ритмічного випуску продукції відповідно до планових завдань.
Робота цехів у грудні здійснювалася відповідно до затверджених планів виробництва з урахуванням можливостей реалізації готової продукції. План виробництва товарної продукції виконано у повному обсязі, перевитрат сировини та енергоресурсів на виробництво продукції не допущено. Забезпечено щоденний контроль процесу виробництва, виконання добових завдань випуску та відвантаження готової продукції за кількістю та якістю. Здійснювався оперативний контроль забезпечення виробництва сировиною, енергоресурсами, допоміжними матеріалами, резервним обладнанням, транспортом та завантажувально-відвантажувальними засобами.
Виконувався контроль дотримання у виробничих цехах основних технологічних параметрів, встановлених технологічними регламентами, у тому числі параметрів, що забезпечують безпеку технологічних процесів, із застосуванням оперативних заходів з недопущення створення аварійних ситуацій, у тому числі — недопущення розморожування обладнання та комунікацій в умовах низьких температур повітря.
Здійснювався контроль за втіленням заходів зі скорочення (недопущення) скидання шкідливих речовин у стічні води.
ЯК ВІДПРАЦЮВАЛИ У МИНУЛОМУ МІСЯЦІ
Енергетичне управління
У грудні 2021 року всі структурні підрозділи АТ «ДНІПРОАЗОТ» безперебійно забезпечувалися енергоресурсами заданих параметрів.
Заплановані роботи відповідно до графіків ППР виконані у повному обсязі.
Електротехнічною лабораторією виконані роботи з випробування захисних засобів, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, профілактичному випробуванню електрообладнання та кабельних мереж.
Диспетчерською службою своєчасно виконувалися планові переключення і підготовка робочих місць для ремонтного персоналу енергетичного управління та енергетичних служб технологічних цехів. У грудні ремонтною службою енергоуправління виконано роботи:
— ремонт запірної арматури на насосних станціях у кількості 5 шт;
— ремонт дільниці побутової каналізації в районі Північної прохідної;
— монтаж електроопалення у корп. 200;
— монтаж електрообладнання КПП-31;
— ремонт електродвигуна дуттьового вентилятору ДВ-2А ТЕЦ;
— ремонт сховища лугу ТЕЦ;
— ремонт перекачувального насосу №1 ТЕЦ;
— ремонт паропроводу Р13 ата;
— заміна арматури ДУ400 Р13 ата ТЕЦ- цех рідкого хлору;
— ізолювання паропроводів Р40 ата.
Ремонтне управління
У грудні 2021 року ремонтним управлінням виконано послуг на суму понад 11440 тис. грн., виготовлено запасних частин для ремонту обладнання цехів підприємства на суму понад 290 тис. грн.
У грудні персоналом РУ виконувалися планові ремонтно-монтажні роботи; роботи з хімзахисту рухомого складу залізничного цеху; термоізолювання та фарбування обладнання і трубопроводів; виготовлення та ремонту нестандартного обладнання.
Виконані термінові невідкладні роботи з усунення пропуску на кришці апарату високого тиску – скруберу поз. Е-203 цеху карбаміду-1.
Також виконувалися інші термінові роботи для цехів підприємства.
Для дільниці складу зрідженого аміаку цеху синтезу аміаку №1-Б:
— зняття ізоляційного покриття лінії аміаку АМЖ-42 для проведення технічного контролю трубопроводу;
— ремонт паросупутнику лінії їдкого натру естакади А-Б;
Для цеху карбаміду-2:
— виготовлення шпильок з ковпачковою гайкою та шайбою у кількості 12 шт.;
— ремонт сальникової коробки плунжерного насосу Р-301.
Для цеху карбаміду-1:
— виготовлення штуцеру для контролю футерування нижньої частини скруберу поз. Е-203;
— розточування посадкового місця нижньої частини скруберу поз Е-203;
— виготовлення такелажної оснастки для заміни нижньої частини скруберу поз. Е-203 на відз. +54 м;
— ремонт і заміна нижньої частини скруберу поз. Е-203 з переобв’язуванням лінії промивки та дренажів;
— ремонт механізму руху ІІ-го циліндру поршньового компресору поз. К-102 В;
— ремонт корпусу підшипнику електродвигуна К-603Д.
Для цеху соди каустичної:
— ремонт насосу ЦНСК 300/120;
— усунення пропуску на трубопроводі розсолу;
— заміна дільниці лінії виходу з баків поз. 227/1-5.
Для цеху рідкого хлору та соляної кислоти:
— ремонт патрубку на буфері хлору поз. 1 з видачею ремонтної документації для ПК «Хімік»;
— ревізія вантажопідйомних механізмів сцени.
Управління автоматики та зв’язку
У грудні управлінням автоматики та зв’язку заплановані роботи виконано у повному обсязі, забезпечено безпечну роботу засобів вимірювальної техніки у підрозділах підприємства; системи зв’язку, охоронної та пожежної сигналізації знаходяться у робочому стані.
Виконані роботи:
— технічне обслуговування систем управління технологічними процесами в цехах карбаміду-1, карбаміду-2, цеху №1-Б, соди каустичної, ТЕЦ;
— дозиметричний контроль території та металобрухту;
— калібрування засобів вимірювальної техніки.
Виконувалися роботи за проектом «Улаштування пожежної сигналізації буд. №8 ЛОК «Хімік». У ЦПА к. 991 виконано ремонт трубопроводу повітря КВП. Виконано прокладення кабелю до щита управління клапанами в цеху №1-Б корп. 543 дільниці ХВО.
Дільницею зв’язку проведено роботи з технічного обслуговування та капітального ремонту обладнання АТС згідно з місячним планом, усувалися пошкодження ліній зв’язку. Ліквідовано 62 пошкодження на АТС.
Проведено прокладку волоконно-оптичного кабелю до приміщення КПП№31 довжиною 150 м. Виконано роботи з прокладки звитої пари довжиною 50 м в АТЦ. Виконувались відновлювальні роботи магістральних і розподільчих телефонних кабелів зв’язку у телефонній каналізації АТ «ДНІПРОАЗОТ».
Залізничний цех
У грудні 2021 року залізничним цехом перевезено 72162 тонн вантажів, що становить 533999 т/км, здійснено огляд та підготовлено під завантаження – відвантажено споживачам 1254 од. рухомого складу. Виконано у повному обсязі графік ППР тягового рухомого складу, допоміжного обладнання. Виконані ремонти: в обсязі деповського та капітального ремонту 24 од. рухомого складу; подовжено термін служби 2 мінераловозам.
Витрати енергоресурсів знаходяться у межах встановлених лімітів.
Автотранспортний цех
Персоналом АТЦ у грудні відпрацьовано 10990 маш./годин. Проведено технічне обслуговування 8 од. автотранспорту та поточний ремонт 28 од. автотранспорту.
Господарсько-побутове управління
У грудні працівниками управління проведені роботи: прибирання території підприємства – 1,3 га; прибирання пішохідних доріжок – 0,85 га; вивезення сміття з незакріпленої території – 20 куб. м; очищення бордюр – 1 км; обрізка дерев – 2 шт.; вирубка порослі – 0,08 га; подрібнення гілок – 20 куб. м; завантаження гілок – 32 куб. м; прибирання шлаковати – 0,2 га; розчищення тротуарів від снігу та криги – 0,65 га; посипання пішохідних доріжок піском – 0,5 га; розчищення від снігу пожежних гідрантів – 44 шт.
Виконане встановлення додаткових автоматичних вимикачів на спліт-системи у будівлі відділу кадрів. Встановлено запірну арматуру пожежно-господарської води корп. 154. Виконано ремонт бензомоторної техніки, встановлення ламп на центральних складах, наладку опалення у корпусах господарсько-побутового управління.
Службою озеленення (розарій) виконано прибирання сухостою, обрізка бузку, санітарна обрізка форзиції, декоративного винограду, заготівля ґрунтової суміші для висадки квітів.
Всі підрозділи підприємства у грудні користувалися послугами
спецпральні. У минулому місяці працівниками пральні випрано спецодягу та білизни 1800,8 кг.
Служба директора з економічної безпеки
За минулий місяць робота служби директора з економічної безпеки була спрямована на забезпечення збереження власності підприємства.
У грудні 2021 року:
— відвантажено з цеху карбаміду-1 189 автомобілів з карбамідом;
— відвантажено з цеху карбаміду-2 98 автомобілів з карбамідом;
— відвантажено з цеху соди каустичної 117 автомобілів;
— відвантажено з цеху рідкого хлору і соляної кислоти 65 автомобілів з соляною кислотою та 85 автомобілів з гіпохлоритом натрію;
— відвантажено з ЦАВ 40 автомобілів з рідким аміаком та 16 автомобілів з аміачною водою.
Всього проведено контрольних перевірок технічного обліку готової продукції – 1929. Проведено перевірок з несення служби охороною – 4298. Попереджено витрат підприємства на суму 884111, 26 грн.
Скільки нас
Станом на 30 листопада 2021 року на підприємстві працює 3596 працівників, з них чоловіків – 1886 (53%), жінок – 1710 (47%), пенсіонерів – 1228 (33%).
Середній вік персоналу – 49,06 років. Найвищий середній вік мають працівники цеху ПІЦтаПС – 61 рік. Найменший середній вік мають працівники ВТК – 44,79 року.

Запись опубликована в рубрике Наша газета, Профком. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


девять + = 10